http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-1500851-جزوه+میکروبیولوژی+مواد+غذایی+پارسه.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-1491487-بیوانفورماتیک+به+زبان+ساده.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-1490248-آموزش+صفر+تا+صد+طراحی+انواع+پرایمر+جهت+تکثیر+ژن+با+PCR+و+تعیین+بیان+ژن+با+real+time+PCR+به+زبان+فارسی.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-1397996-مجموعه+زبان+انگلیسی+وزارت+بهداشت+ترجمه+کامل+کتاب+لزگی،+مجموعه+لغات+کتاب+لزگی،+مجموعه+لغات+آزمون+های+سنوات+گذشته.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-1397187-جزوه+راهنمای+ساخت+دارو+های+ترکیبی.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-1396938-جزوه+فارماکولوژی+پرستاری+دکتر+امیر+غلامی.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-1396774-جزوه+جراحی+داخلی+قلب_+دکتر+چارو+سایی.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-1393602-درسنامه+نکات+جدید+ژنتیک+پزشکی+امری+ورژن+2017.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-1375228-درسنامه+جامع+ژنتیک+پزشکی+بر+پایه+امری+و+تامسون.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-1302247-جزوه+بیوشیمی+دکتر+اکبر+جعفر+نژاد+گروه+آموزشی+دکتر+خلیلی.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-1297443-اصول+ژنتیک+پزشکی+امری_+ترجمه+لیلا+یوسفیان+و+حسن+وحیدنژاد.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-1297165-درسنامه+بیوشیمی+پزشکی.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-739302-جزوه+کامل+زیست+شناسی+سلولی+مولکولی+به+زبان+فارسی.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-739257-جزوه+ایمونولوژی++خلاصه+ایمونولوژی+ابولعباس.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-737496-آموزش+رسم+درخت+فیلوژنتیکی+با+استفاده+از+نرم+افزار+مگا+6+به+صورت+تصویری.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/prod-698408-مجموعه+نایاب+36+دوره+آزمون+های+واقعی+تافل+همراه+با+فایل+صوتی+و+جواب.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/cat-100257-مجموعه+نایاب+36+دوره+آزمون+های+تافل.html monthly http://biotechnologyfiles.sellfile.ir/cat-105770-ژنتیک،+بیوتکنولوژی،+زیست+شناسی،+کشاورزی.html monthly